ยาเสียสาวอัลปราโซแลม

ยาเสียสาวอัลปราโซแลม (ยาเสียสาว) ตัวยาเป็นน้ำ ผสมในน้ำแล้วใสไม่มีสี ทดลองผสม ด้วยน้ำเปล่า และเบียร์มาแล้ว ออกฤทธิ์ ทำให้เกิดการง่วงนอน และ ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ จะมีอาการ ง่วง หาว เหมือนคนง่วงปรกติทุกประการ และ จะหลับ ไปในที่สุด โดย ระยะ เวลา ไม่เกิน15นาที (ตั้งแต่รับยาไแล้ว จน หลับ นั้น กิน เวลา ไม่เกิน15 นาที) -บรรจุ กล่องละ 1 ขวด -ระยะเวลาก่อนยาออกฤทธิ์ 5-15 นาที -ออกฤทธิ์นาน 2-3ชั่วโมง 1 ขวด = 30 cc ใช้ได้ประมาณ 10 – 12 ครั้ง